Лице за контакт:

Димитър Йоцов

телефон: 0888/296 752

имел адрес:office1ktb@gmail.com

ШУМЕН