СТАНИ НАШ ЧЛЕН

 

 

В политическа партия Коалиция за Теб България може да членува всеки български гражданин, който притежава избирателни права, приема Устава и програмните документи на партията, е готов да работи за осъществяването на целите и задачите на партията.   

 

 

 

Членуването в ПП Коалиция за Теб България е доброволно и индивидуално.

Всеки член на ПП Коалиция за Теб България има право:

 

- да избира и да бъде избиран в националните и териториални органи на партията, да изразява мнението си

 

- да прави предложения и да участва във формиране на политическите решения в съответния орган

 

- да иска и получава информация от партийните органи

 

- да предлага кандидатури и да бъде избиран за кандидат за изборни партийни длъжности

 

- да участва лично, когато се обсъждат партийното му положение и дейност.

 

Всеки член на ПП Коалиция за Теб България е длъжен:

 

- да спазва Устава, да отстоява ценностите на ПП Коалиция за Теб България, както и да работи за осъществяване на нейните цели и задачи;

 

- да изпълнява решенията на висшестоящите органи; да участва в избирателни кампании и други дейности на партията; да плаща редовно членски внос.

 

Всеки, който желае да стане наш член, трябва да попълни:

 

 ДЕКЛАРАЦИЯ за членствo

 

  

Попълнените документи, може да подадете на нашия адрес във вашия град.

Адресите на тези клубове може да намерите тук: 

 

 

Членството в ПП Коалиция за Теб България възниква от момента на решението на Изпълнителния съвет за приемане на нов член.

 

Въз основа на решението новоприетият член се вписва в областния партиен регистър, а членовете пребиваващи извън Република България се вписват в специално създаден регистър към Изпълнителния съвет.