Лице за контакт:

Александър Филипов

телефон:0878/424 141

имейл адрес: office1ktb@gmail.com

СЛИВЕН