Лице за контакт:

Стамен Цанев

телефон: 0888/154 596

имейл адрес: office1ktb@gmail.com

РУСЕ