Лице за контакт:

Милена Митева

телефон: 0888/631 106

имейл адрес:office1ktb@gmail.com

ПАЗАРДЖИК