Some Alt Text
Some Alt Text

Ръководство

Some Alt Text
Some Alt Text

 Стани член

Документи

За ПП ,,Коалиция за Теб България"

История

„Коалиция за Теб България“ е демократична партия - народен тип, отстояваща общочовешки принципи, ценности и добродетели, характерни за народопсихологията на българите. В своята политическа дейност ще се ръководи от принципите за: „Хуманизъм“, „Справедливост“, „Солидарност“, „Върховенство на закона“ и „Равнопоставеност на всички граждани“. ,,Коалиция за Теб България“ е регистрирана 13.08.2018г и вписана в регистъра на политическите партии на СГС.

*Устав

*Политическа рамка

*Декларация за членство

*Декларация за симпатизанти